Tuesday, April 12, 2011

In My Native Tongue

Tanong ni Spyl Balangatan:

"Sa bagong henerasyon ng mga estudyante, 
mahalaga pa ba kung saang eskwelahan 
ka nagtapos at kung may honors ka?"


Ang aking sagot:


Dalwang Punto

·         Eskwelahan
Ang masasabi ko lang ay kahit na malaki ang impluwensiya ng paaralan sa'yo bilang mag-aaral, sa iyong pagtanda, hindi sila ang nagpapasya kung ano ang landas na tatahakin mo. Bagamat mahalaga sila sa pag-hubog ng iyong kamalayan, mas mahalagang mamulat tayo sa katotohanang ito: The school DOES NOT make you, YOU make the school-- 'di mo utang ang iyong buong pagkatao sa paaralang pinanggalingan mo. Gumaganda lang ang pangalan ng eskwelahan pag may "maipagmamalaki" silang nagtapos sa institusyon nila.

·         Karangalang pang-akademiko
Naniniwala akong may halaga ito. Ngunit, kung hangad mo lang ang karangalan o titulo higit pa sa tunay na karunungang iyong magagamit upang makatulong sa kapwa mo at maging mabuting tao, kalimutan mo na. Wala kang pinag-kaiba sa mga mapagmataas at aroganteng politiko. Sayang lang and award, paubaya mo na sa iba.


x x x x

I'd like to thank my friend Spyl for engaging us constantly to think about relevant issues in our country. It's difficult to be upright in a place where everyone struggles to be "lamang" all the time. If you're Filipino, you know what I mean.

I miss my History and Sociology classes with my college professor, Ms. Carmen Penalosa. I realized it has been a while since I wrote or said anything in straight Filipino. I told Spyl that in those days, I actually appreciated writing papers for Rizal and History class. I never regarded it as a hassle. I looked forward to the class because I realized it concerns all of us as Filipinos. It concerns our past, how we are today, and what kind of nation we may become in the future. How can I not care?

No comments: